Spel

Spelet är endast utvecklat för 10” Androidplattor med upplösning 1280×800.

Man kan tänka på spelet som en resa genom Europa där man har möjlighet att lära sig något på vägen. Patienten går igenom korridoren och på vägen finns stationer, QR-koder som skannas, och patienten får svara på frågor eller uppmanas att göra något.

Om patienten svarar rätt på frågan får denne poäng. Poängen visas på första sidan respektive nederkanten på stationssidan (bild 1-2.).

startsida

Bild 1: Poäng på startmenyn

station_dump

Bild 2: Poäng på stationsida

När patienten skannat QR-koden och svarat på frågan visas rätt svar på frågan under svarsknapparna (bild 3).

station_svar

Bild 3: Rätt svar visas vid röd markering.

Patienten får också hela tiden reda på hur långt denne gått eftersom avståndet mellan QR-koderna registreras (bild 4-5).

startsida_distance

Bild 4: Antalet avverkade metrar på startmenyn

station_distance

Bild 5: Antalet avverkade metrar på stationssida

För varje station patienten skannar av, oberoende om patienten svarar rätt eller fel, tar denne sig närmare nästa mål i form av en Europeisk stad. Efter var femte station får man en stjärna (bild 6).

startsida_stars

Bild 6: Stjärnor för avklarade stationer

För varje stjärna patienten tjänar in öppnas en ny stad i Europa upp. Uppgiften är att gissa vilken stad man kommit till (bild 7).

spel

Bild 7: Gissa vilken stad genom att gissa rätt bokstäver i stadsnamnet.

När patienten blir utskriven har denne möjlighet att vinna ett pris.

Det går bra att ladda ner spelet här, men observera att det bara fungerar för Androidplattor med upplösning 1280×800. Gränssnittet ser märkligt ut i annan upplösning. Avståndsberäkningen kommer inte att stämma eftersom det är beräknat efter korridoren där piloten genomfördes.

 

Lämna ett svar