Projekt

 

title

 

Motivera och stimulera patienten till aktivitet och rörelse på vårdenheten under inläggning.

Det är viktigt för patienternas tillfrisknande att de inte bara ligger stilla i sängen under sin vistelse på sjukhuset, utan att de är aktiva och medverkar i sin vård. Syftet med projektet är att undersöka hur modern teknik kan användas för att aktivera patienterna på ett sätt som innebär minimal inblandning av personal och kanske frigöra resurser för mer vårdkrävande patienter.

Patientens vistelse kan innebära passiv väntan mellan diverse undersökningar och provtagningar. För att aktivera patienterna och låta dem vara delaktiga samt göra väntetiden mer meningsfull planerar vi att med hjälp av sensorer och surfplattor skapa ett aktivitetsspel som går ut på att patienterna får interaktiva uppdrag, ex introduktion till enheten. Genom att följa en runda (spår med sensorer) kan patienten aktivt ta del i en introduktion till enheten, vara rörlig (gå visst antal meter) komma ut, vara social med medpatienterna och personal.

[tribulant_slideshow]

Kort om projektet

Projektet går ut på att skapa en applikation där patienten motiveras till att vara aktiv och delaktig i sin vård. Applikationen består av ett program på en surfplatta samt sensorer och QR koder som är uppsatta på olika platser på enheten. QR koderna är ”check points” som skannas av, medan sensorerna automatiskt känner av om surfplattan är i närheten.

Sensorerna aktiverar ett uppdrag vilket kan innebära att patienten uppmanas att gå till ett speciellt ställe på enheten kopplat till information. Väl där skannas QR koden och programmet registrerar att patienten varit på platsen. Samtidigt registreras hur lång sträcka patienten gått, vilket gör att han/hon kan samla rörelsepoäng som går att jämföra med tidigare vandringar och eventuellt andra patienter på rummet om så önskas. Rörelsepoängen kan tex kopplas till uppdrag för ex. nyopererade som skal aktiveras. uppdraget kan innebära 2 eller 3 varv genom avdelningen. Det kunde innebära att patienten uppmanas att ta del i olika frågeställningar.

När en sensor aktiveras innebär det att en ljudfil som beskriver uppdraget spelas upp och därför bär patienten med sig en ljudslinga med högtalare rund halsen för att höra uppdraget utan att ljudet stör medpatienter och personal. Surfplattan förstärker informationen genom att visualisera uppdraget med film/bild.

Projektet består av tre faser: (1) design och utveckling, (2) användartester och (3) utvärdering. Ett antal sensorer och QR koder sätts upp på olika ställen på enheten i samråd med enhetschefen. Under andra fasen är det sex frivilliga patienter som medverkar i användartester/intervjuer. Utvärderingsfasen innebär kortare intervjuer med inblandad personal.

Det förväntade resultatet från projektet är en prototyp som informerar om denna typ av aktivitet/interaktivitet ( via en surfplatta) som stimulerar och aktiverar patienten (målgruppen) till att vara delaktig i sin vård på enheten. Vad kan patienten ta med för erfarenhet hem efter vårdperioden?

Hur tas applikationen emot av personalen och hur fungerar den i sitt sammanhang på enheten, samt vilken teknik som är lämplig att använda.

Tekniken skall vara lätt att använda och kunna utvecklas på plats så det kan utvecklas och användas kontinuerlig.

Tidsplan augusti 2014- februari 2015.

Sue Harden-Mugelli (SUS), Jeanette Eriksson (Malmö Högskola) och
KUA, klinisk utbildningsavdelning, SUS, Malmö

Hösten 2014

 

Lämna ett svar